Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Pou giúp để tắm bé nhỏ của bạn. Bạn phải chọn xà phòng, điền vào các bồn tắm, gội đầu, cung cấp cho đồ chơi của mình và lau.