Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn Liza hoặc Zanardi phải đối mặt với đám zombie người muốn vào khu vực được bảo vệ. Bắn chúng để ngăn chặn chúng và bạn bị nhiễm bệnh.