Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các bước trong công thức này như bạn chỉ việc nấu ăn để làm cho một món ăn phương Đông giàu.