Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ vương quốc của bạn khỏi sự tấn công của quân đội bắn súng của đối phương vào họ để ngăn chặn chúng xâm nhập từ nó.