Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giết người ngoài hành tinh đã xâm chiếm trái đất gây ra những người lính đi giải cứu gia nhập bạn formeis một đội quân.