Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy thử để tồn tại sự tấn công của zombie nhận được vũ khí để chống lại chúng và các loại thuốc để chữa bệnh cho mình.