Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn đang bác sĩ thú y và phải chăm sóc cho những con vật đến cho họ ăn, nước uống hoặc dùng thuốc mà cần phải được chữa lành.