Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

trận mới chống lại quân đội của chim cánh cụt mà phải đánh bại đặt tháp quốc phòng tại các địa điểm chiến lược.