Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các thành phần của bánh mì kẹp thịt đã nổi loạn và phải chiến đấu với họ để có được trở lại để nấu ăn.