Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

San Fermines chạy mà thay vào đó là một nhà môi giới xử lý con bò. Hãy thử đâm tất cả các bạn và có thể đến được với các hình vuông.