Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ tòa nhà khỏi bị tấn công bởi người ngoài hành tinh đang đến gần, khi bạn tiến bộ thông qua các trò chơi bạn mở khóa vũ khí mạnh mẽ hơn và kẻ thù mạnh hơn.