Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thí điểm một máy bay chiến đấu bay qua Thái Bình Dương tiêu diệt các tàu, khinh khí cầu hoặc máy bay địch.