Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các cơ sở không gian đã bị xâm chiếm bởi một số người ngoài hành tinh, với sự giúp đỡ của một đồng đội phải tìm thấy chúng và giết tất cả.