Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe tăng để tiêu diệt tất cả kẻ thù trên sân khấu tìm kiếm chúng và bắn chúng.