Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn những người lính đã đi đến cạnh bãi biển trên những chiếc thuyền của họ. Bạn có vũ khí khác nhau để sử dụng bất cứ lúc nào theo đạn dược mà bạn có.