Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Norah có một nhà hàng nơi mà các đặc sản là bánh mì. Chuẩn bị sử dụng các thành phần bạn yêu cầu khách hàng và phục vụ đồ uống.