Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ngăn ngừa đột biến phá vỡ bắn chướng ngại vật vào họ, thả bom hay virus mà giết chúng.