Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chỉ cần bạn có một mình với tất cả những người ngoài hành tinh đã đến để xâm chiếm trái đất. Với số tiền bạn nhận được, bạn có thể mua thêm vũ khí để bảo vệ chính mình tại sao ngày càng có nhiều người ngoài hành tinh sẽ.