Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý một nhóm ninja người phải trả thù cho cái chết của samurai chủ của mình. Mỗi người có những kỹ năng khác nhau mà bạn sử dụng khi cần thiết.