Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lấy ninja thu thập tất cả các đồng tiền bằng cách xoay màn hình và cẩn thận với những mối nguy hiểm đang có.