Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tìm hiểu các phong trào trong ninja này phải đối mặt với những nguy hiểm mà sẽ tìm thấy trong cuộc phiêu lưu của bạn.