Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Điều khiển một ninja bên trong một mỏ để có được tất cả những viên đá quý của mỗi bộ sưu tập để đi đến tiếp theo.