Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ném ninja với các thùng chọn góc và lực lượng của các phóng để tiêu diệt kẻ thù và các tòa nhà của họ.