Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thoát khỏi những mối nguy hiểm mà bạn tìm thấy đang chạy, do đó bạn không đạt được, nhảy để tránh rơi và bắn khủng long hay sinh vật khác xuất hiện.