Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chiến đấu trong một giải vô địch đấm bốc chống lại nhân vật nổi tiếng trong năm, bạn bắt đầu chiến đấu Justin Bieber.