Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân khỏi những thây ma đã xâm chiếm các thành phố bắn khi họ trốn thoát và ở lại còn sống.