Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một ninja phải chiến đấu chống lại các samurai ác. Sử dụng katana và ninja sao để diệt tất cả kẻ thù của mình.