Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý người nước ngoài tại một hành tinh xa lạ mà phải nhảy từ nền tảng đến nền tảng trong tìm kiếm của một lá cờ. Nhảy vào kẻ thù của bạn và tránh những nguy hiểm đang có.