Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

T-Rex đã thoát khỏi thời gian này trong các đường phố của New York và xe ô tô phải san bằng tòa nhà và ăn tất cả những người mà bạn có thể.