Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trang trí ngôi nhà của bạn như ba người bạn, lựa chọn từ màu sắc của các bức tường để mỗi phần của đồ nội thất.