Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc con chó con của bạn đem lại thuốc nếu cần thiết, thức ăn, chơi với anh ta, dùng nó cho một đi bộ hoặc lấy anh ta để các thợ làm tóc để sửa chữa mái tóc của mình.