Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc con chó con của bạn đem lại thuốc nếu cần thiết, thức ăn, chơi với anh ta, dùng nó cho một đi bộ hoặc lấy anh ta để các thợ làm tóc để sửa chữa mái tóc của mình.