Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thiết kế một cái ba lô đẹp cho trường. Chọn màu sắc, hình vẽ và đồ trang trí mà bạn thích.