Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

phần thứ ba của trò chơi này, nơi bạn có để bảo vệ nấm của bạn khỏi sự tấn công của tất cả các loại động vật, như chế độ chơi game, màn hình và mở khóa tiến bộ vũ khí.