Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhận để nuôi các màu thực phẩm quái vật, để có được nó, bạn chỉ có thể đi qua các nền tảng của các màu tương ứng.