Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sử dụng các khẩu pháo để khởi động bombasy khác nhau tiêu diệt tất cả quân địch. Tính các góc độ và sức mạnh cần thiết để đạt được nó.