Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ tấn công zombie hàng chó nóng của bạn, sử dụng một câu lạc bộ golf để đánh họ hoặc bạn đi nhận vũ khí.