Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sử dụng những con quái vật để có được những con quỷ rơi từ nền tảng. Bạn cũng có thể sử dụng các đối tượng trong mỗi cấp độ.