Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của trò chơi là để mang lại CRIA với mẹ loại bỏ những con quái vật khác theo đúng thứ tự.