Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lái xe một lớn 'Monster Truck' sử dụng dốc để nhảy và tránh những hàng xe hơi mà làm phiền bạn hoặc trèo qua họ để có được để đậu xe của bạn.