Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhận ra các nền tảng con quái vật bằng cách sử dụng các kỹ năng khác nhau mà có màu quái vật.