Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Frankie Stein, Draculaura và Cleo de Nile hôm qua đã tổ chức một bữa tiệc trong tình huynh đệ và nhà bị phá hủy. Bạn phải giúp sửa chữa những thiệt hại, làm sạch graffiti, nhặt rác và cắt cỏ, sau đó bạn có thể thay đổi thiết kế nội thất.