Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Frankie Stein giúp cơ thể bạn phục hồi sau một tai nạn trong phòng thí nghiệm. Đặt mỗi bên có quyền để sau này chọn quần áo trang web đẹp nhất.