Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thay đổi kiểu tóc của bạn 'Monster High' yêu thích, bạn cũng có thể chọn màu sắc của các ổ khóa bạn muốn. Chọn trang điểm và quần áo cho một sự thay đổi tổng.