Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Xoay khối lập phương trong tất cả các hướng để thu thập những con quái vật cùng màu và loại bỏ tất cả.