Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Tạo quái vật của riêng bạn, pha trộn các DNA của các mẫu trong phòng thí nghiệm, cho chiến thắng trận chiến đấu sĩ.