Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp con chó này để thoát khỏi những con quái vật để bảo vệ các tế bào. phím Search và cửa ra vào để thoát ra mà không cho họ liên lạc bạn.