Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lanza máy bơm với một bazooka tính toán góc và lực bắn của để cung cấp cho tất cả những người lính đối phương mà không đạn chạy ra ngoài.