Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Làm kiểu tóc vui vẻ Minions thông cảm. Bạn có thể cắt, uốn, nhuộm màu tóc và rất nhiều những thứ khác của bạn để có được kiểu tóc bạn muốn.