Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhà GRU là một mớ hỗn độn và Agnes với sự giúp đỡ của miniums nên rửa sạch, sắp xếp đồ đạc và những bức tường trước khi thanh tra đến.