Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

nhà GRU là một mớ hỗn độn và Agnes với sự giúp đỡ của miniums nên rửa sạch, sắp xếp đồ đạc và những bức tường trước khi thanh tra đến.