Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là Minions nha sĩ và bạn làm sạch miệng của vi trùng và sâu răng. Họ không quan tâm vệ sinh răng miệng và miệng trông khủng khiếp.